pstruhové revíry

Bradava 1 433002
Rozloha: 7 ha
Délka toku: 28 km

Až 100 metrů pod hráz Kornatického rybníka

Říčka Bradava je pravostranný přítok Úslavy. Samotný rybářský revír je tvořen dvěma vodními toky. Je to vlastní Bradava, která pramení v oblasti Brdských lesů a do Úslavy se vléva v obci Nezvěstice. Druhou část tohoto pstruhového rybářského revíru tvoří Kornatický potok, respektive jeho část od ústí do řeky Úslavy (v blízskosti obce Šťáhlavice) až po hráz Kornatického rybníka. Všechny přítoky tohoto rybářského revíru jsou chovné (slouží k odchovu násady pstruha obecného).

Obě části tohoto rybářského revíru mají odlišný charakter, jež se mění i v různých částech vodního toku. Na říčce Bradavě se lze po celém toku setkat se stupni a jízky. Nalézt lze ovšem i místa s přirozeným tokem, meandry a bez regulačních zásahů. Tyto části vodního toku jsou většinou hůře přístupné. Kornatický potok je bez jakýchkoli stupňů, ovšem jeho velká část protéká chatařskou oblastí. Vodní režim je zde ovlivňován Kornatickým rybníkem.

Na rybářském revíru se lze setkat se pstruhovým rybím pásmem. Rybí obsádce dominují lososovité ryby (Pstruh obecný, v malém počtu i lipan), vyskytují se zde i "plevelné druhy ryb (štika, jelec tloušť a proudník, plotice). V některých částech tohoto rybářského revíru můžeme narazit i na mníka, vranku nebo dokonce střevli potoční. Je zde dokonce přítomna populace raka kamenáče.

Nejúspěšnějšími metodami rybolovu bude přívlač a muškaření.V oblastech lidského osídlení je tento rybářský revír poměrně dobře přístupný, mimo těchto oblastí je přístupnost již horší (na druhé straně jsou to místa přirozeného vodního toku).

Bližší popis rybářského revíru Bradava 1

Přítok Úslavy. Od vtoku do Úslavy v Nezvěsticích (ř. km 26,1) až k pramenům. Rybník Hvížďalka ve Spáleném Pořičí, kterým potok protéká, je samostatný mimopstruhový rybářský revír. K revíru patří Kornatický potok od vtoku do Úslavy (ř. km 23,5) až 100 m pod hráz Kornatického rybníka (ř. km 3). 

Lov ryb je zakázán v I. ochranném pásmu vodárny v Nezvěsticích v délce 300 m po obou březích-vyznačeno tabulemi. Všechny přítoky Bradavy 1 a Kornatického potoka jsou chovné - lov ryb zakázán.

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek