Metodický pokyn

Metodický pokyn pro MO k nakládání s evidencí docházek a úlovků a sumáři úlovků a docházek


Místní organizace sumáře úlovků vrácené jednotlivými členy:

  1. shromažďuje, tak, aby se k osobním údajům uvedeným u povolenky k lovu dostaly pouze pověřené osoby,
  2. zaznamenává jejich vrácení v IS Lipan,
  3. 3. u CS povolenek provádí kontrolu řádného vyplnění evidence docházek a úlovků – sumář úlovků a docházek se nevyplňuje (statistika se provádí z denních záznamů).
  4. u ÚS povolenek provádí kontrolu vyplnění sumáře. V případě nevyplnění, či chybného vyplnění sumáře je MO povinna zajistit doplnění či opravu buď samotným rybářem nebo pověřeným funkcionářem či pověřeným pracovníkem MO,
  5. zajistí, aby každý zkontrolovaný sumář byl podepsán osobou provádějící kontrolu a ručící za správné vyplnění,
  6. předá roztříděné na CS, ÚS a MP, P s úlovkem a bez úlovku do 31. ledna následujícího roku na sekretariát Zpč. ÚS. Členy pozdě vrácené sumáře předá dodatečně (až do ukončení zpracování dat budou úlovky a docházky zahrnuty do statistiky úlovků).

 

V případě chybně vyplněných nebo pozdě vrácených sumářů bude náhrada, kterou Zpč. ÚS či Rada ČRS poskytne zpracovateli za ztížené zpracování dat, přeúčtována k tíži MO.

Pokyn pro vyplnění sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb) u Zpč. povolenek

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

Příklad: Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

Schváleno: VÚS 14. prosince 2022

vytvořil(a) webmaster dne 02.01.2023

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek