revíry

MO Šťáhlavy v současné době obhospodařuje čtyři rybářské revíry, z toho tři jsou mimopstruhové (Úslava 2, Úslava 2A, Bradava 2) a jeden je pstruhový (Bradava 1). Celková plocha obhospodařovaných revírů činí 31,8 ha, délka vodního toku těchto revírů je přibližně 43km (z toho 24,8 ha a 15 km vodního toku připadá na mimopstruhové rybářské revíry, 7 ha a 28 km vodního toku tvoří jediný pstruhový rybářský revír). Tyto rybářské revíry leží v povodí řeky Berounky.Z hlediska přírodních a hydrologických podmínek jsou jednotlivé rybářské revíry značně odlišné a specifické.
   Řeka Úslava tvoří typický říční rybářský revír, její pravostranný přítok Bradava je říčka pstruhového charakteru (je zde vyhlášen pstruhový rybářský revír Bradava 1).Na středním toku říčky Bradavy se dále nalézá mimopstruhový rybářský revír Bradava 2. Ten je tvořen dlouhodobě neloveným rybníkem Hvížďalka.Další mimopstruhový rybářský revír Úslava 2A je tvořen dvěma rybníky (Starý a Nový). Je to tedy typická stojatá voda.Oba rybníky jsou dlouhodobě neloveny.
   Držitelem platných dekretů na všechny výše zmíněné rybářské revíry je Zápodočeský územní svaz. Rybářské revíry Úslava 2, Bradava 1 a Bradava 2 jsou zahrnuty v Krajském rybářském hospodaření , Celosvazovém rybolovu a Celorepublikovém rybolovu.Platí zde tedy povolenky Západočeského územního svazu, dále pak Celosvazové a Celorepublikové povolenky.Na těchto revírech platí rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva Západočeského územního svazu.
   Z rybářského hlediska se jedná o atraktivní rybářské revíry s poměrně intenzivním rybářským tlakem.V důsledku toho je velký důraz kladen na kvalitní zarybňování a ostrahu revírů.Zarybňování probíhá v souladu se stanovenou zarybňovací povinností..MO Šťáhlavy v současnosti zarybňuje své revíry kaprem, línem, štikou, candátem, bílou rybou, pstruhem obecným, lipanem a příležitostně také jinými druhy ryb.Ve většině případů pochází rybí násada z vlastní produkce.

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek