Výdej Povolenek 2023

 

Informační oběžník pro členy MO ČRS, z.s. Šťáhlavy na kalendářní rok 2023

1) Výdej povolenek: výdej povolenek můžete na rok 2023 objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mailem, bližší informace jsou uvedeny na druhé straně.

Termín

Den

V době od – do

Poznámka

28. 12. 2022

St.

16.00 – 19.00 hod.

  • Nejpozději do 15. 1. 2023 (včetně, je to 15 denní lhůta po skončení platnosti povolenky k lovu) odevzdat záznamy o úlovcích (osobně, poštou - na shora uvedenou adresu nebo do schránky na adrese Šťáhlavy 653 u zařízení MO ČRS).
  • Povinnost zaplatit pravidelný členský příspěvek (členskou známku) je pro každého člena MO do konce dubna příslušného roku 2023), v případě nezaplacení do tohoto termínu, členství zaniká zrušením členství.

7. 1. 2023

So

08.00 – 11.00 hod.

21. 1. 2023

So

08.00 – 11.00 hod.

11. 2. 2023

So

08.00 – 11.00 hod.

18. 3. 2023

So

08.00 – 11.00 hod.

7.1.  od 9.00 hod. školení nových členů

11.2.od 9.00 hod. školení nových členů

2) Pravidelný členský příspěvek (členská známka) je vyšší než v roce 2022 a na kalendářní rok 2023 je následující:

Dospělí  -                                700,- Kč;

Mládež od 16 do 18 let -       300,- Kč;

Děti do 15 let -                       150,- Kč.

3) Příspěvek do fondu společného hospodaření na revírech Západočeského územního svazu ve výši 700,- Kč na jednoho člena bez ohledu na skutečnost, zda držitelem více povolenek (MP a P). Výjimku z placení příspěvku tvoří:

děti a mládež do 18 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P příspěvek neplatí

Stále platí usnesení členské schůze ze dne 21. 3. 2015, kde bylo členskou základnou schváleno:

osvobození od poplatku do FSHR pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 80 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 300,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 75 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 200,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 70 let věku.

4) Ceny povolenek platné pro ÚS ČRS Plzeň na rok 2023 jsou:


Územní povolenky

Celosvazové povolenky

MP

P

MP

P

Roční

1600

1600

Roční

2950

3150

Roční mládež, ZTP

800

800

mládež, ZTP

1600

1650

děti do 15 let

300

300

děti do 15 let

750

800

Týdenní

800

800

Celorepublikové povolenky

Roční

4150

4350

5) Tradiční rybářský bál v Losiné se bude konat dne 25. 2. 2023. Předprodej vstupenek 11. 2. 2023 při výdeje povolenek a 18.2.2023, bližší informace Josef Pospíšil 602 380 201.

6) Členská schůze MO ČRS se uskuteční dne 18. 3. 2023 v sále Infocentra ve Šťáhlavech  od 14.00 hod.

Jiří Kokoška

předseda MO ČRS Šťáhlavy

Ke standardnímu způsobu výdeje povolenek bude i nadále i „objednávkový“ způsob výdeje povolenek.

Povolenku si lze objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mail u pana Šeby  602 426 781, p.seba@volny.cz a pana Lucáka 739 011 982, dan.lucak@seznam.cz .

Do objednávky uveďte svoje jméno a datum narození a druh povolenky, kterou chcete. S povolenkou si automaticky objednáváte i členskou známku a fond společného hospodaření.

Rovněž si zkontrolujte, zda máte v členském průkazu místo na vylepení dvou nových známek na rok 2023. V případě, že potřebujete nový členský průkaz, uveďte tuto skutečnost do objednávky.

Nutnou podmínkou objednávky je platný rybářský lístek, kterým se prokážete při odběru povolenky a známek.

Termíny distančního výdeje povolenek bude vždy v pátek v době od 16.00 do 17.00 hod. v klubovně MO ve Šťáhlavech v následujících termínech:

leden

6. 1. 2023

16.00 - 17.00 hod.

20. 1. 2023

16.00 - 17.00 hod.

únor

10. 2. 2023

16.00 - 17.00 hod.

březen

17. 3. 2023

16.00 - 17.00 hod.

duben

14. 4. 2023

16.00 - 17.00 hod.

Objednávky zasílejte vždy minimálně jeden den před výdejním termínem, aby bylo možné požadavek realizovat.

 

Platbu proveďte přesnou částkou, kterou si spočítáte podle cen uvedených na předchozí stránce. Nejčastěji se bude jednat o částku 3.000,-- Kč (KMP povolenka 1.600,- Kč + členský příspěvek 700,- Kč + fond SHR 700,- Kč).

 

 

Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo alespoň vývěsku MO ČRS Šťáhlavy, kde budou vždy uvedeny aktuální informace a upřesnění o konkrétním způsobu výdeje povolenek, který vzhledem k daným okolnostem použijeme.

vytvořil(a) webmaster dne 09.12.2022

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek