Výdej povolenek 2022

Informační oběžník pro členy MO ČRS, z.s. Šťáhlavy na kalendářní rok 2022

1) Výdej povolenek: výdej povolenek můžete na rok 2022 objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mailem, bližší informace jsou uvedeny na druhé straně.

Termín Den V době od – do Poznámka

28. 12. 2021 Út 16.00 – 19.00 hod. · Nejpozději do 15. 1. 2021 (včetně, je to 15 denní lhůta po skončení platnosti povolenky k lovu) odevzdat záznamy o úlovcích (osobně, poštou - na shora uvedenou adresu nebo do schránky na adrese Šťáhlavy 653 u zařízení MO ČRS). · Povinnost zaplatit pravidelný členský příspěvek (členskou známku) je pro každého člena MO do konce dubna příslušného roku, v případě nezaplacení do tohoto termínu, členství zaniká zrušením členství.

8. 1. 2022 So 08.00 – 11.00 hod.

15. 1. 2022 So 08.00 – 11.00 hod.

5. 2. 2022 So 08.00 – 11.00 hod.

19. 2. 2022 So 08.00 – 11.00 hod.

19. 3. 2022 So 08.00 – 11.00 hod. + od 9.00 hod. školení nových členů

2) Pravidelný členský příspěvek je stejný jako v roce 2021 (členská známka) a na kalendářní rok 2022 je následující:

Dospělí - 500,- Kč; (beze změny)

Mládež od 16 do 18 let - 200,- Kč; (beze změny)

Děti do 15 let - 100,- Kč. (beze změny)

3) Příspěvek do fondu společného hospodaření na revírech Západočeského územního svazu ve výši 500,- Kč na jednoho člena bez ohledu na skutečnost, zda držitelem více povolenek (MP a P). Výjimku z placení příspěvku tvoří:

děti a mládež do 18 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Na základě usnesení členské schůze ze dne 21. 3. 2015 bylo členskou základnou schváleno:

osvobození od poplatku do FSHR pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 80 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 300,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 75 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 200,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 70 let věku.

4) Ceny povolenek platné pro ÚS ČRS Plzeň na rok 2022 jsou stejné jako v roce 2021, k mírnému zdražení došlo pouze u celosvazových pstruhových povolenek

Územní povolenky Celosvazové povolenky

MP P MP P

Roční 1400 1400 Roční 2550 2650

Roční mládež, ZTP 700 700 mládež, ZTP 1450 1500

děti do 15 let 250 250 děti do 15 let 650 700

Měsíční 800 800 Celorepublikové povolenky

Týdenní 600 600 Roční 3600 3750

5) Tradiční rybářský bál v Losiné se vzhledem k nepředvídatelné situaci nebude konat.

6) Výroční členská schůze MO ČRS se uskuteční dne 19. 3. 2022 v sále Infocentra ve Šťáhlavech od 14.00 hod.

 

 

 

 

 

Jiří Kokoška

předseda MO ČRS Šťáhlavy

 

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Šťáhlavy č. p. 653 IČO: 0046812326

 

 

 

Ke standardnímu způsobu výdeje povolenek přibude stehně jako v loňském roce i „přepážkový distanční“ způsob výdeje povolenek, a to z důvodu dodržení nařízených hygienických opatření.

Povolenku si lze objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mail u pana Šeby 602426781, p.seba@volny.cz a pana Lucáka 739011982, dan.lucak@seznam.cz .

Do objednávky uveďte svoje jméno a datum narození a druh povolenky, kterou chcete. S povolenkou si automaticky objednáváte i členskou známku a fond společného hospodaření.

Rovněž si zkontrolujte, zda máte v členském průkazu místo na vylepení dvou nových známek na rok 2021. V případě, že potřebujete nový členský průkaz, uveďte tuto skutečnost do objednávky.

Nutnou podmínkou objednávky je platný rybářský lístek, kterým se prokážete při odběru povolenky a známek.

Termíny distančního výdeje povolenek bude vždy v pátek v době od 16.00 do 17.00 hod. v klubovně MO ve Šťáhlavech v následujících termínech:

 

leden 7. 1. 2022 16.00 - 17.00 hod.

14. 1. 2022 16.00 - 17.00 hod.

únor 4. 2. 2022 16.00 - 17.00 hod.

18. 2. 2022 16.00 - 17.00 hod.

březen 11. 3. 2022 16.00 - 17.00 hod.

25. 3. 2022 16.00 - 17.00 hod.

Objednávky zasílejte vždy minimálně jeden den před výdejním termínem, aby bylo možné požadavek realizovat.

Samotný výdej povolenky je již kontaktní v klubovně MO, a proto dodržujte nařízená hygienická opatření (dodržení distanční vzdálenosti a respirátor). Po předložení platného rybářského lístku obdržíte obálku s povolenkou a známky, které si sami vlepíte do členské průkazky, rovněž obdržíte doklad o zaplacení. Platbu proveďte přesnou částkou, kterou si spočítáte podle cen uvedených na předchozí stránce. Nejčastěji se bude jednat o částku 2.400,-- Kč (MP povolenka 1.400,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč a Fond SHR 500,- Kč).

Objednávkový systém lze aplikovat i v řádných výdejních termínech (viz první strana). U výdeje pak dojde pouze k předání obálky a zaplacení, zde už nebude vyžadována přesná částka k zaplacení.

Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo alespoň vývěsku MO ČRS Šťáhlavy, kde budou vždy uvedeny aktuální informace a upřesnění o konkrétním způsobu výdeje povolenek, který vzhledem k daným okolnostem použijeme.

vytvořil(a) webmaster dne 08.12.2021

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek