Výdej povolenek 2021

Informační oběžník pro členy MO ČRS, z.s. Šťáhlavy na kalendářní rok 2021

1) Výdej povolenek: výdej povolenek můžete na rok 2021 objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mailem, bližší informace jsou uvedeny na další straně.

Termín

Den

V době od – do

Poznámka

28. 12. 2020

Po

16.00 – 19.00 hod.

  • Nejpozději do 15. 1. 2020 (včetně, je to 15 denní lhůta po skončení platnosti povolenky k lovu) odevzdat záznamy o úlovcích (osobně, poštou - na shora uvedenou adresu nebo do schránky na adrese Šťáhlavy 653 u zařízení MO ČRS).
  • Povinnost zaplatit pravidelný členský příspěvek (členskou známku) je pro každého člena MO do konce dubna příslušného roku, v případě nezaplacení do tohoto termínu, členství zaniká zrušením členství.

9. 1. 2021

So

08.00 – 11.00 hod.

od 9.00 hod. školení nových členů

16. 1. 2021

So

08.00 – 11.00 hod.

20. 2. 2021

So

08.00 – 11.00 hod. od 9.00 hod. školení nových členů

od 9.00 hod. školení nových členů

17. 3. 2021

St

16.00 – 19.00 hod.

2) Pravidelný členský příspěvek je stejný jako v roce 2020 (členská známka) a na kalendářní rok 2021 je následující:

Dospělí  - 500,- Kč; (beze změny)

Mládež od 16 do 18 let - 200,- Kč; (beze změny)

Děti do 15 let - 100,- Kč. (beze změny)

3) Příspěvek do fondu společného hospodaření na revírech Západočeského územního svazu ve výši 500,- Kč na jednoho člena bez ohledu na skutečnost, zda držitelem více povolenek (MP a P). Výjimku z placení příspěvku tvoří:

děti a mládež do 18 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Na základě usnesení členské schůze ze dne 21. 3. 2015 bylo členskou základnou schváleno:

osvobození od poplatku do FSHR pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 80 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 300,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 75 let věku,

snížení poplatku do FSHR o 200,- Kč pro členy MO, kteří v kalendářním roce dosáhli 70 let věku.

4) Ceny povolenek platné pro ÚS ČRS Plzeň na rok 2020: ceny územních povolenek jsou stejné jako v roce 2020


Územní povolenky

Celosvazové povolenky

MP

P

MP

P

Roční

1400

1400

Roční

2550

2600

Roční mládež, ZTP

700

700

mládež, ZTP

1400

1450

děti do 15 let

250

250

děti do 15 let

650

700

Měsíční

800

800

Celorepublikové povolenky

Týdenní

600

600

Roční

3600

3700

5) Tradiční rybářský bál se uskuteční v Losiné dne 27. 2. 2021.

Prodej i rezervace lístků pan Josef Pospíšil ml. 602 380 201

Prodej lístků bude v sobotu 20. 2. 2021 od 9.00 do 11.00

Klubovna MO Šťáhlavy

hod.

6) Výroční členská schůze MO ČRS se uskuteční dne 20. 3. 2020 v sále Infocentra ve Šťáhlavech                  od 14.00 hod.

Jiří Kokoška

předseda MO ČRS Šťáhlavy

 

 

 

 

 

Ke standardnímu způsobu výdeje povolenek přibude pro výdej povolenek na rok 2021 „přepážkový“ distanční způsob výdeje povolenek, a to z důvodu očekávaných nařízených hygienických opatření.

Povolenku si lze objednat telefonicky, přes SMS nebo e-mail u pana Šeby  602426781, p.seba@volny.cz a pana Lucáka 739011982, dan.lucak@seznam.cz .

Do objednávky uveďte svoje jméno a datum narození a druh povolenky, kterou chcete. S povolenkou si automaticky objednáváte i členskou známku a fond společného hospodaření.

Rovněž si zkontrolujte, zda máte v členském průkazu místo na vylepení dvou nových známek na rok 2021. V případě, že potřebujete nový členský průkaz, uveďte tuto skutečnost do objednávky.

Nutnou podmínkou objednávky je platný rybářský lístek, kterým se prokážete při odběru povolenky a známek.

Termíny distančního výdeje povolenek bude vždy v době od 16.00 do 17.00 hod. v klubovně MO ve Šťáhlavech v následujících termínech:

Pondělí 28. 12. 2020

Pátek       8.   1. 2021

Pátek      22.  1. 2021

Pátek      12.  2. 2021

Objednávky zasílejte vždy minimálně jeden den před výdejním termínem, aby bylo možné požadavek realizovat.

Samotný výdej povolenky proběhne v klubovně MO, kdy po předložení platného rybářského lístku obdržíte obálku s povolenkou a známky, které si sami vlepíte do členské průkazky, rovněž obdržíte doklad o zaplacení. Platbu proveďte přesnou částkou, kterou si spočítáte podle cen uvedených na předchozí stránce. Nejčastěji se bude jednat o částku 2.400,-- Kč (MP povolenka 1.400,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč a Fond SHR 500,- Kč).

Objednávkový systém lze aplikovat i v řádných výdejních termínech (viz první strana). U výdeje pak dojde pouze k předání obálky a zaplacení, zde už nebude vyžadována přesná částka k zaplacení.

 

 

Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo alespoň vývěsku MO ČRS Šťáhlavy, kde budou vždy uvedeny aktuální informace a upřesnění o konkrétním způsobu výdeje povolenek, který vzhledem k daným okolnostem použijeme.

vytvořil(a) webmaster dne 15.11.2020

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat