mimopstruhové revíry

Úslava 2 431072
Rozloha: 11 ha
Délka toku: 15 km

Jedná se o typický říční rybářský revír spodního toku. Řeka protéká územím s poměrně vysokou hustotou zalidnění, krajina je zemědělsky intenzivně využívána. Tyto faktory se samozřejmě odráží na čistotě vody a organickém zatížení vody, dále na intenzivním rybářském tlaku a bohužel také pytláctví (potíže zejména v chatařských oblastech). Z hlediska čistoty vody je tato část Úslavy klasifikována jako IV. třída- silně znečištěná voda (viz. ČHMÚ, 2003-2004). Znečištění vody se v průběhu několika posledních let zlepšilo, i když místy stále přetrvávají problémy s nedokonalými či dokonce neexistujícími ČOV (např. Tymákov, Šťáhlavy).

Rybářský revír Úslava 2 je po celé délce toku fragmentován pěti jezy. Tyto jezy vytváří příčné překážky na vodním toku, tvoří migrační bariéry pro ryby a jiné vodní organismy a mění celkový charakter vodního prostředí. Na druhé straně vytváří rozsáhlá nadjezí, která zvětšují plochu rybářského revíru a umožňují život některých hospodářsky významným druhů ryb (kapr, lín, cejn, z dravců štika, sumec, candát a bolen).

Na rybářském revíru Úslava 2 lze najít dva typy rybích pásem. Je to parmové rybí pásmo, jež přechází do rozsáhlých a četných nadjezí, která vykazují určité znaky cejnového rybího pásma. Některé přítoky Úslavy 2 mají charakter pstruhových rybích pásem. Rybí obsádce dominují intenzivně vysazované druhy ryb (kapr, lín, z dravců štika, candát), dále ryby typické pro parmové rybí pásmo (jelec proudník, jelec tloušť, hrouzek, parma, mník, pstruh obecný) a cejnové rybí pásmo (štika, plotice, perlín, bolen, lín, ouklej, cejnek malý, cejn velký, podoustev, karas obecný, kapr,sumec, úhoř, okoun, candát). Prakticky se na rybářském revíru Úslava 2 lze setkat až s 23 druhy ryb. Místy je přítomen i rak říční.

Na tomto rybářském revíru lze v podstatě provozovat všechny povolené metody lovu ryb. Na své si jistě přijdou vyznavači pasivních způsobů rybolovu jako je položená a plavaná (zvláště vhodným místem budou nadjezí a klidnější úseky toku s výskytem kapra a dalších kaprovitých druhů ryb), stejně tak i příznivci přívlače, feedru či dokonce muškaření (lze se setkat s vysazovaným pstruhem obecným). Celý rybářský revír je velice dobře přístupný, lovit lze prakticky po celé délce toku. Přístup k vodě je snadný a většinou bezproblémový.

Bližší popis rybářského revíru Úslava 2

Přítok Berounky.Od jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2) až k jezu v Žákavé (ř. km 28,2), včetně náhonu od Žákavského jezu do Nezvěstic.
Potok Kornatický (Mešenský) je pstruhový revír, ostatní přítoky jsou chovné-lov ryb zakázán.

Úslava 2A 431073
Rozloha: 16 ha

Přítok Berounky.
Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

Starý rybník PR 01 v k. ú.      Starý Plzenec                                   4,90      ha

(GPS 49°41'37.35"N, 13°29'30.599"E)
Nový rybník PR 02 Starý Plzenec                                            10,90      ha

(GPS 49°41'22.49"N, 13°29'45.796"E)
Lov ryb v rybníku Starý je zakázán z předělovací hráze a navazující cca poloviny pravého břehu rybníka Starý. Vyznačeno tabulemi.
V prostoru přítoků do rybníka Nový na pravém břehu zákaz lovu ryb - vyznačeno tabulemi (chráněná rybí oblast - ZčKNV č. j. VLHZ 534/88-210/1). Na Starém rybníce je vyhlášena přírodní rezervace a je nutné dodržovat ustanovení vydaná na základě zákona č. 114/1992 Sb. Výskyt býložravých ryb je nežádoucí a v případě ulovení amura nebo tolstolobika nesmí být vráceni zpět do revíru bez ohledu na jejich délku a hmotnost. Lov ryb lze provádět pouze ze břehu ve vymezeném prostoru. Lovící nesmí svým chováním rušit populace vodního ptactva.

Bližší popis rybářského revíru Úslava 2A

Tento rybářský revír je tvořen dvěma rybníky- Starý a Nový (přičemž oba jsou dlouhodobě neloveny). Lov ryb je povolen jen na rybníku Nový, na rybníku Starý je vyhlášena přírodní rezervace. Oba rybníky leží v těsné blízkosti řeky Úslavy, z níž jsou i napájeny vodou. Tyto rybníky mají kromě rybářského využití i významnou krajinotvornou a ekologickou funkci. Jejich území je téměř nedotčeno hospodářskými zásahy, břehy jsou stále hustě zarostlé původním porostem Olše lepkavé a samotný rybník a navazující litorál je významným stanovištěm četných vodních organismů a ptáků. Rybník a jeho okolí je oblíbeným výletním a rekreačním místem návštěvníků z širokého okolí. Zároveň plocha rybníka Nový slouží jako tréninkové místo pro oddíl kanoistiky TJ Spartak Starý Plzenec.

Rybářské obhospodařování je přizpůsobeno charakteru tohoto rybářského revíru. V rybí obsádce převažuje kapr, setkat se však lze i s dalšími kaprovitými druhy ryb (lín, karas, cejn).

Z dravců jsou zastoupeny převážně štika, candát, sumec, bolen, okoun a úhoř. Lze se ovšem setkat i s jinými druhy ryb a to v důsledku možné migrace z řeky Úslavy.

Cílem rybářského hospodaření je vytvořit stabilní, vyváženou a početně odpovídající obsádku atraktivních druhů ryb. Naše snaha je v tomto směru zaměřena zejména na kapra (i v trofejních velikostech), dravé druhy ryb a některé další kaprovité ryby. Tento záměr se snažíme realizovat intenzivním vysazováním odpovídajících druhů ryb a omezením rybářského tlaku. Naším cílem je vytvořit atraktivní rybářský revír s početnou rybí obsádkou, která bude pro rybáře především zdrojem zážitků spojených s lovem ryb. Dále chceme, aby rybáři (a nejen oni) strávili na tomto rybářském revíru příjemné chvíle u vody, v čisté přírodě a také aby si odpočinuli od svých všedních starostí a načerpali zde nové síly.

S ohledem na charakter revíru a rybí obsádku bude nejúčinnější metodou lovu ryb plavaná a položené, lovit ovšem lze i feedrem a přívlačí.

Celý rybářský revír je snadno dostupný, autem se dá zajet téměř na hráz (je zde zřízeno parkoviště). Přístup k vodě je velmi snadný.

Český rybářský svaz
místní organizace 332 03 Šťáhlavy, č. p. 653. IČO: 0046812326.
zobrazit na mapě mapka
počet návštěv od r. 2011

administrace zámek    tisk zámek